Home / Предмети / Пастирско богословље

 

ПАСТИРСКО БОГОСЛОВЉЕ СА МИСИОНАРСТВОМ ( 5.разред ); два часа недјељно:

                       

Предметни наставник, свештеник Гојко Перовић, в.д.ректора

           

О ПРЕДМЕТУ:

           

        Према наставном плану наших богословских школа Пастирско богословље са мисионарством се предаје у петом разреду, у току једне школске године.

Предвиђено је да похађање овог предмета у завршној години образовног процеса, има карактер сублимације и обнављања свих важнијих богословских тема са којима се ученик сусретао током свог школовања. Оно би требало да ученике богословце подсјети, и да их утврди, у свим оним знањима из Догматике, Етике, Литургике, Историје Цркве, Светог Писма, Црквеног права…итд., и уопште у свим оним теолошким дисциплинама на којима се темељи савремена црквена мисија. Наставни програм Пастирског богословља за пети разред подразумијева упознавање ученика са појмом црквене мисије, са историјом црквеног мисионарења, као и са значајем и важношћу мисионарења у савреманом свијету. У вези са тим ученик се упознаје и са карактеристикама које би требао да има савремани мисионар, а кроз наставу су приказане и конкретне ситуације и различити амбијенти у којима се данас врши мисија (рад мисионара у школи, болници, васпитно-поправним домовима, његов рад са омладином, са старијима и сл.).

 

 

МЕТОДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ( ЛЕКЦИЈЕ ИЛИ НАСТАВНЕ ЦЈЕЛИНЕ ):          

 1. Појам мисије
 2. Циљ мисије
 3. Метод мисије
 4. Мотивација мисије
 5. Литургија у православној мисиологији
 6. Мисија у православној елисиологији
 7. Мисонарска природа Цркве
 8. Мисија Цркве у првим вјековима на Истоку и Западу
 9. Мисија Константинопољске Цркве
 10. Мисија Цркве на Западу до 11.вијека
 11. Мисија Руске Цркве
 12. Мисија Српске Цркве
 13. Мисија православне дијаспоре
 14. Православне мисија данас
 15. Личност мисионара (пастира и лаика)
 16. Рад пастира/мисионара са породицом
 17. Рад пастира/мисионара у болници
 18. Рад пастира/мисионара у војсци
 19. Рад пастира/мисионара са лицима у васпитно-поправним домовима
 20. Рад пастира/мисионара са особама обољелим од болести зависности
 21. Рад пастира/мисионара у старачким домовима
 22. Рад пастира/мисионара у домовима за незбринуту дјецу
 23. Медији као средство мисије
 24. Рад пастира/мисионара у школи
 25. Рад пастира/мисионара са омладином
 26. Однос пастира/мисионара према секташкој пропаганди
 27. Однос пастира/мисионара према неправославнима
 28. Лаички апостолат у Цркви
 29. Улога жене у мисији Цркве

Наведене методске јединице (лекције) представљају уједно и испитна питања за ученике који овај предмет полажу ванредно. У току ванредног испита, кандидату ће, пред комисијом, бити постављено најмање три, а највише пет питања, са неком од горе наведених тема.

Ванредни ученик може да обави усмене консултације са предметним наставником, сваког радног дана ( од 11 до 13 часова ), у току трајања школске године, за вријеме и мимо испитних рокова.

                                                                                                                         

УЏБЕНИЦИ:

 1. „Пастирско богословље“ архимандрит Кипријан Керн, Врњачка Бања 2003.г.

 2. „Мисиологија“ уџбеник Мисионарског одјељења Руске Православне Цркве, Крагујевац 2012.г.

 3. „Савремено православно мисионарко богословље“, Јаков Стамулис, Београд 2005.г.

 

 

Leave a Reply