Home / Предмети / Свето писмо Старог завјета

 

О ПРЕДМЕТУ

Први део двотомне хришћанске Библије означава се као Стари Завет. Стари Завет обухвата књиге које су већ пре тога у Израиљу, односно јудаизму важиле као Свето Писмо. Између осталог, у Старом Завету хришћанске Библије налазе се такође одређени јудејски списи који потичу из традиције Септуагинте (Тов, Јуд, 1/2 Мак, Прем, ИСир, Вар, делови у Јст и Дан). Поредак књига, такође, следи традицију Саптуагинте која након Петокњижија поставља све остале књиге у једну фиктивну хронологију, односно историјске књиге долазе пре мудросних, а крај граде пророчки списи. Тиме се Стари Завет разиликује од Јеврејске Библије у којој се књиге деле у три групе (Закон – Пророци – Писци). Из ових група узимају се почетна слова јеврејских појмова Тора – Невим – Кетувим и настаје реч Танах као ознака за Свето Писмо у Старом Завету. (Преузето из: ЛБЕ – Родољуб Кубат / Предраг Драгутиновић, Београд 2018. стр. 422)

  Према плану и програму СА Синода СПЦ прописаним за богословије, овај предмет се изучава у току Ι, ΙΙ, III и IV  разреда.

ПРВИ РАЗРЕД

Седмични фонд: 2 часа

Предметни наставникДраган Радоман, професор

У току првог разреда изучава се увод у Свето Писмо Старог завјета (општи дио) и Петокњижје Мојсијево (Посебни дио – Читање и тумачење текста).

Према наставном програму прописаном од стране СА Синода СПЦ, изучавају се следеће методске јединице, које уједно представљају и испитна питања за ванредне ученике:

Прво полугодиште

 1. Појам Божијег откровења. Свето Писмо и Свето Предање.
 2. Појам богонадахнутости Светог Писма. Потреба и смисао читања Светог Писма
 3. Назив «Свето Писмо». Подела Светог Писма на Стари и Нови Завет. Број старозаветних књига и њихова подела. Начин обележавања књига Светог Писма.
 4. Увод у Свето Писмо – општи и посебни, предмет и задатак, историјски преглед развоја увода.
 5. Канон Светог Писма – појам. Настанак старозаветног канона. Јеврејски и Александријски канон.
 6.  Старозаветни канон у хришћанској цркви. Данашњи ставови о канону код Православних, Римокатолика и Протестаната.
 7.  Историја старозаветног текста. Језици Светог Писма Старог Завета. О јеврејском језику и јеврејском писму.
 8. Материјали на којима су записивани Свети списи. Чување првобитног текста. Подела текста на главе и стихове. Рукописи и штампања издања Старог Завета.
 9. Историја превода Светог Писма Старог Завета. Таргуми – појам, најпознатији таргуми.
 10. Грчки преводи Старог Завета: Септуагинта, Аквилин, Симахов и Теодотионов превод. Оригенова рецензија превода Седамдесеторице, Лукијанова и Исихијева рецензија.
 11. Латински превод Старог Завета. Стари латински превод. Вулгата.
 12. Старословенски преводи Светог Писма. Превод Светог Писма Старог Завета на Српски језик, стари и савремени преводи.
 13. Библијска ерминевтика – појам. Црква као тумач Светог Писма
 14. Увод у Законске књиге Старог Завета. Проблем ауторства Петокњижја. Мојсије као писац Петокњижја.
 15. Савремене теорије о постанку Петокњижја
 16. 1. Мојсијева – основни појмови о књизи. Стварање света и човека, првородни грех и изгнање из раја (1Мој 1-3).

Друго полугодиште

 1. 1.Мојсијева. Кајин и Авељ. Ноје и потом. Вавилонска кула (1Мој 4-11)
 2. 1.Мојсијева. Аврам (1Мој 12-20)
 3. 1.Мојсијева. Исак (1Мој 21-26)
 4. 1.Мојсијева. Јаков (1Мој 27-36)
 5. 1. Мојсијева. Јосиф (1Мој 37-50)
 6. 2.Mојсијева. – основни појмови о књизи. Мојсије – рођење, детињство, бекство у земљу Мадијамску, повратак у Египат, пошасти (2Мој 1-12)
 7. 2.Мојсијева. Путовање до Синаја, примање Закона (2Мој 13-24)
 8. 2.Мојсијева. Шатор састанка. Богоодступништво и обнављање савеза (1Мој 25-40; 4Мој 7-8).
 9. 3.Мојсијева – основни појмови о књизи. Старозаветне жртве, подела, символичне радње, типски карактер старозаветних жртава (3Мој 1-7; 11-15; 17; 22; 4Мој 19; 28)
 10. 3.Мојсијева. Старозаветна јерархија (3Мој 8-10; 21; 4Мој 18; 35, 1-9)
 11. 3.Мојсијева. Старозаветни празници, подела, број, смисао (3 Мој 16; 23; 25; 4Мој 29)
 12. 4.Мојсијева. Основни појмови о књизи. Назирејство, завети, десетине, првородства (4Мој 6; 30; 5Мој 14). Основне карактеристике живота Јевреја по закону Мојсијевом (на основу 2 Мој 21-23; 3Мој 18-20; 24; 26-27; 4Мој 5; 15; 35; 10-34; 36; 5Мој 1-29).
 13. 4.Мојсијева Путовање од Синаја до Кадиса. Четрдесетогодишње лутање (4 Мој 1-4; 8-14; 16-17; 20).
 14. 4.Мојсијева. Освајање Трансјорданије. Пророк Валаам (4 Мој 21-27; 31-34).
 15. 5. Мојсијева – основни појмови о књизи. Последњи Мојсијеви дани и Мојсијева смрт (5Мој 30-34).
 16. Месијанска места у петокњижју Мојсијевом (1Мој 3, 15; 12, 3; 49, 10; 4Мој 24, 17; 5 Мој 18, 18-29).

 Уџбеник: 

 

 ДРУГИ РАЗРЕД

Седмични фонд: 2 часа

Предметни наставник: мр Слобо Станишић, професор

У току другог разреда изучавају се Историјске књиге Светог Писма Старог завјета са девтероканонским додацима.

Према наставном програму прописаном од стране СА Синода СПЦ, изучавају се следеће методске јединице, које уједно представљају и испитна питања за ванредне ученике:

Прво полугодиште

1. ИСТОРИЈСКЕ КЊИГЕ СТАРОГA ЗАВЕТА
– Појам, број и особине историјских књига. Општа садржина историјских књига

2. ГЕОГРАФИЈА ПАЛЕСТИНЕ
– Географски положај и особине. Брегови, долине, равнице и пустиње. Језера и реке. Клима, биљни и животињски свет

3. ПОЛИТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ПАЛЕСТИНЕ
– Имена Свете Земље; становништво; административна подела; покрајине

4. УВОД У КЊИГУ ИСУСА НАВИНА

– Назив, писац, циљ и подела књиге. Личност Исуса Навина

5. САДРЖИНА КЊИГЕ ИСУСА НАВИНА
– Припреме за улазак у Ханан, прелазак преко Јордана и освајање Јерихона (гл. 1-6). Освајање Палестине и деоба међу племенима (гл. 7-19). Градови уточишта и левитски градови (гл. 20-21). Опроштајни говор Исуса Навина (гл. 23-24). Праобразни значај Исуса Навина

6. УВОД У КЊИГУ О СУДИЈАМА
– Назив, писац, време постанка и циљ писања. Појам о судијама

7. САДРЖИНА КЊИГЕ О СУДИЈАМА
– Историја судија (гл. 1-3), Девора и Варак (гл. 4-5). Гедеон (гл. 6-8). Јефтај (гл. 9-12). Самсон (гл. 13-16). Праобразни значај лица и догађаја у Књизи о судијама

8. УВОД У КЊИГУ О РУТИ – Назив, писац и време постанка
САДРЖИНА КЊИГЕ О РУТИ – Значај Руте у историји Цркве

10. УВОД У КЊИГЕ О ЦАРЕВИМА
– Писци, назив књиге у јеврејској и грчкој Библији. Време постанка и сврха писања. Време које обухватају Књиге о царевима.
– Подела Књига о царевима. Књиге о царевима и књиге Дневника (паралела); особине и одлике

11. САДРЖИНА ПРВЕ КЊИГЕ О ЦАРЕВИМА
– Рођење Самуила (гл. 1). Анина благодарна песма Богу /трећа библијска песма/
(гл. 2). Позив Самуила (гл. 3). Самуило као судија (гл. 4-7) – Установа царства у Израиљу. Цар Саул (гл. 8-15). Цар Давид. Тајно помазање за цара, победа над Голијатом (гл. 16-17). Саулова мржња и гоњење Давида (гл. 18-27). Саул код ендорске врачаре (гл. 28). Давидова победа над Амаличанима. Саулово самоубиство (гл. 29-31)

12. САДРЖИНА ДРУГЕ КЊИГЕ О ЦАРЕВИМА
– Давидово царовање. Пренос ковчега Завета у Јерусалим (гл. 1-6). Давидова намера да подигне храм. Натаново пророчанство (гл. 7). Давидови греси и казне Божје (гл. 10-24)

13. САДРЖИНА ТРЕЋЕ КЊИГЕ О ЦАРЕВИМА
– Царовање Соломона и зидање храма (гл. 1-11). Деоба јеврејског царства (гл. 12-14). – Царовање јудејских царева: Авијама, Асе и Јосафата (гл. 15). -Царовање јудејских царева: Иле, Зимрија и Амрија (гл. 16). Царовање израиљског цара Ахава. Пророк Илија и Јелисеј (гл. 17-22)

Друго полугодиште

1. САДРЖИНА ЧЕТВРТЕ КЊИГЕ О ЦАРЕВИМА
– Делатност пророка Илије и Јелисеја. Суд Божији над домом Ахавовим и пропаст Израиљског царства (гл. 1-17). – Цареви Јудејског царства: Језекија, Манасија, Амон, Јосија, Јоаким, Јехонија, Седекија и пропаст царства (гл. 18-25)

2. МЕСИЈАНСКИ СМИСАО КЊИГЕ О ЦАРЕВИМА
– Пророчанство о Месији и Његови праобрази у Књигама о царевима

3. МЕСИЈАНСКИ СМИСАО КЊИГЕ О ЦАРЕВИМА
Месијанска пророчанства: Пророчанство Натаново, пророчанство Ане, мајке Самуилове. Праобразни значај Давида, Соломона, Илије и Јелисеја

4. УВОД У КЊИГЕ ДНЕВНИКА
– Назив, писац, циљ и време писања

5. САДРЖИНА КЊИГЕ ДНЕВНИКА; Молитва Манасијина (види црквенословенски текст)

6. УВОД У КЊИГУ ЈЕЗДРИНУ
– Назив и писац

7. САДРЖИНА КЊИГЕ ЈЕЗДРИНЕ
– Први повратак Јевреја из Валивонског ропства у Палестину (гл.1-6). Други повратак Јевреја из Вавилонског ропства (гл. 7-10)

8. УВОД И САДРЖИНА КЊИГЕ НЕМИЈИНЕ
– Назив, писац и садржина књиге

9. УВОД И САДРЖИНА КЊИГЕ О ЈЕСТИРИ
– Назив, писац, време писања и садржина књиге. О неканонским местима у књизи о Јестири

10. ДЕВТЕРОКАНОНСКЕ – ИСТОРИЈСКЕ КЊИГЕ СТАРОГ ЗАВЕТА

– Увод и појам
11. КЊИГА О ТОВИТУ

– Назив, писац, време писања и садржина

12. КЊИГА О ЈУДИТИ
– Назив, писац, време писања и садржина

13. ДРУГА И ТРЕЋА КЊИГА ЈЕЗДРИНА – Назив, писци, време писања и садржина

14. КЊИГЕ МАКАВЕЈСКЕ

– Називи, писци, време писања, језик књига и садржина

15. Старозаветна историја, као историја спасења

 Уџбеник: 

 ТРЕЋИ РАЗРЕД

Седмични фонд: 2 часа

Предметни наставник: мр Слобо Станишић, професор

У току трећег разреда изучавају се Поучне књиге Старог завјета и Књига пророка Исаије.

Према наставном програму прописаном од стране СА Синода СПЦ, изучавају се следеће методске јединице, које уједно представљају и испитна питања за ванредне ученике:

Прво полугодиште

1.Појам, број и особине Поучних књига. Општа садржина поучних књига

2.Увод  у  Књигу  о  Јову   –   Назив   књиге.   Мотив   праведног  страдалника   у блискоисточној традицији и књижевности. Писац, време и циљ писања књиге

3.Увод у Књигу о Јову – јеврејски, грчки и словенски текст Књиге о Јову. Садржина књиге

4.Поуке Књиге о Јову. Кратко тумачење њених најважнијих делова.

5.Личност праведног Јова у историји и богословљу: праобразни, духовни и етички значај личности праведног Јова

6.Јов у богослужбеној и богословској књижевности. Утицај Књиге о Јову на светску књижевност

7.Увод у Псалтир. Назив и опште одлике. Број псалама и њихов редослед у јеврејском, грчком, словенском и српском тексту Библије.

8.Увод у Псалтир. Писци псалама. Формирање Псалтира као збирке.  Подела псалама по садржини

9.Тумачење Псалтира: Псалам 1: Блаженство праведника; Псалам 2: Месија као победник. Псалам 8: Лепота и величина личности Месијине. Псалам 16(15): Смрт и васкрсење Месије

10.Тумачење Псалтира: Псалам 22 (21): Страдање и слава Месије: Псалам 40 (39) Смирење Месије и његова нада на Господа. Месијино страдање и жртва. Псалам 45 (44): Слава Месије и Невесте Његове Цркве. Псалам 51(50): Покајни псалам

11.Тумачење Псалтира:  Псалам 69(68): Страдање месије и погибао Његових противника. Псалам 72(71): Соломон – праслика Месије као Цара славе. Псалам 110(109):   Прослављени  (вазнесени)  Месије  –  вечни   Цар   и  Првосвештеник. Псалам 118(117): Месија – крајеугаони камен Цркве

12.Псалтир  у  богослужбеној   и  богословској   књижевности.   Утицај  Псалтира  на светску књижевности и уметност

13.Приче  (мудре  изреке)  Соломонове  Назив,   писац,   време   писања,   циљ, садржина    и    подела    књиге.    Пророчки    и   духовно-етички   смисао    књиге. Богослужбена употреба књиге

14.Књига Проповедникова (Еклисијаст). Назив, писац, време писања, циљ и садржина књиге. Духовни утицај књиге

15.Увод у Песму над песмама.  Назив,  писац,  време  и  циљ  писања  књиге. Садржина и смисао књиге

16.Преглед тумачења и духовни утицај Песме над песмама

Друго полугодиште

1.Књига Премудрости Соломонове. Назив, писац, време писања, циљ и садржина књиге. Књига Премудрости Соломонове у богословској и светској књижевности.

2.Књига премудрости Исуса сина Сирахова. Назив, писац, време, циљ писања и садржина књиге.

3.Свети пророци, дар пророшта и пророчка служба. Свети пророци у историји и служби Откривења Божијега. Појам и садржина старозаветних пророштава. Карактер пророчке благодати и пророчког надахнућа. Пророчка служба као најава Месије и месијанског Царства. Дар пророштва и пророчка служба у Новом Завету.

4.Општи увод у Пророчке књиге Старог Завета Пророци, писци и њихове књиге. „Велики“ и „мали“ пророци. Библијски и хронолошки поредак пророчких књига.

4.Увод у Књигу пророка Исаије. Писци, време писања и циљ књиге. Садржина и подела књиге

5.Тумачење Књиге пророка Исаије. Глава 1: Право богопоштовање и богопознање. Глава 2: Сион – Гора Господња, Гора спасења – праслика Цркве Глава 5: Виноград Господњи

6.Тумачење Књиге пророка Исаије. Глава 6: Исаијино виђење славе Господње и позивање на пророчку службу; евхаристијски смисао Виђења. Глава 7: Рођење Месије од Дјеве. Глава 9: лик Месије-Емануила

7. Тумачење Књиге пророка Исаије. Глава 11: Месија-Изданак из корена Јесејева, месијанско царство мира; Глава 26: Песма о земљи Јудиној (пета библијска песма) и пророштво о васкрсењу мртвих; Глава 35: Процветала пустиња – праслика Царства Месијиног

8. Тумачење Књиге пророка Исаије. Глава 40: Глас вапијућег у пустињи. Глава 42: Месија – Вођа Народа Божијег и Светлост свију народа

9. Тумачење Књиге пророка Исаије. Глава 52-53: Месија – страдални и прослављени Слуга Господњи; Глава 55: сила речи Божје и слава Царства Месијиног

10. Тумачење Књиге пророка Исаије. Глава 58: Истински пост. Глава 61: Благовест о Месији. Глава 65. обраћање незнабожаца Месији; Глава 66: суд Господњи над непокајаним грешницима. Богослужбена употреба Књиге пророка Исаије

11. Увод у Књигу пророка Јеремије Личност и списи пророка Јеремије. Време писања, циљ и садржина књиге. Поруке књиге и карактер Јеремијиних пророштава

12. Тумачење Књиге пророка Јеремије. Глава 1: позивање Јеремије на пророчку службу. Глава 23: Пастир Добри и Цар из Дома Давидова

13. Тумачење Књиге пророка Јеремије. Глава 25: пророштво о ропству вавилонском. Глава 30-31: Месија успоставља Нови Завет

14.Плач и посланица пророка Јеремије. Назив, писац, време постанка, циљ писања и садржина 15. Плача и Посланице. Богослужбена употреба списа пророка Јеремије

16. Књига пророка Варуха. Личност и делатност пророка Варуха. Писац, време и место писања, циљ и садржина књиге. Пророштво о доласку Бога на земљу (глава 3). Богослужбена употреба Књиге Варухове

 ЧЕТВРИ РАЗРЕД

Седмични фонд: 2 часа

Предметни наставник: мр Слобо Станишић, професор

У току четвртог разреда изучавају се Пророчке књиге.

Према наставном програму прописаном од стране СА Синода СПЦ, изучавају се следеће методске јединице, које уједно представљају и испитна питања за ванредне ученике:

Први полугодиште

1.Књига Светог пророка Језекиља
Личност, живот и рад пророка Језекиља
Главне особине књиге (символичка виђења, приче и алегорије)
Садржина и подела књига
Позив на пророчку службу (гл. 1-3).
Однос духовних пастира према грешницима и индивидуална одговорност за грехе (гл. 3; 14 и 18).
О обнови Јудиног цартва у Месијино време (гл. 11).
Пророчанство о Месији (глава 17).
Успостављање новог Израиља (гл. 34).
Пророчанство о васкрсењу мртвих и о новозаветној Цркви (гл. 37).
Пророчанство о Пресветој Богородици
Пророчанство о миротворној благодати Светог Духа (гл. 47).
Богослужбена употреба књиге Светог пророка Језекиља
Апокалиптичка књижевност старозаветне епохе. Појам Апокалипсе или Откривење као књижевне врсте. Пророчанство и апокалипса. Апокалиптичка књижевност у Новом Завету.

2.Књига Светог пророка Данила

Личност, живот и рад пророка Данила
Особине књиге
Тумачење Навукодоносоровог сна у Царству Божијем (гл. 2)
Чудесно спасење у Вавилону (седма и осма библијска песма), (гл. 3).
Тумачење тајанствених речи, исписаних на зиду, пред царем Валтазарем (гл. 5)
Пророчанство о Сину Човечијем и вечном Царству Његовом (гл. 7)
Пророчанство о седмицама (гл. 9).
Пророчанство о Цркви Христовој и Антихристи и о васкрсењу (гл. 12).

Појам о књигама малих пророка
3. Књига Светог пророка Осије – Личност, живот и рад пророка Осије. Књиге, особине, садржај, подела.
Пророчанство пророка Осије о Господу Исусу Христу (1, 10-11; 6, 1-3; 11,1 и 13,14)

4. Књига Светог пророка Јоиља – Личност, живот и рад пророка Јоиља. Књига, особине, садржај, подела. Повод пророчанстава
Пророчанства пророка Јоиља о глади и заповест о посту (гл. 1-2). Месијанска пророчанства пророка Јоиља (2, 28-32; 3, 15-21).

5. Књига Светог пророка Амоса – Личност, живот и рад пророка Амоса. Књига, особине, садржај, подела.
Пророчанство о Цркви Христовој (гл. 2-17).

6. Књига Светог пророка Авдије – Личност, живот и рад пророка Авдије. Месијанска пророчанства (15;17 и 21 стих).

7. Књига Светог пророка Јоне – Личност, живот и рад пророка Јоне. Књига, особине, садржај.
Месијански карактер пророка Јоне
Молитва пророка Јоне (шеста библијска песма гл. 2)

Друго полугодиште

1.Књига Светог пророка Михеја – Личност, живот и рад пророка Михеја. Књига, особине, карактер, главни предмет и садржина.

Месијанска пророчанства пророка Михеја (4, 1-4; 5, 2).

2.Књига Светог пророка Наума – Личност, живот и рад пророка Наума. Садржина књиге и месијанске црте.

3.Књига Светог пророка Авакума – Личност, живот и рад пророка Авакума. Књига и њене особине. Месијанска пророчанства (2, 1-4; 2, 14 и 3, 18). Молитва пророка Авакума (четврта библијска песма гл. 3).

4.Књига Светог пророка Софоније – Личност, живот и рад пророка Софоније. Књига, повод писања и садржина. О великом дану Господњем (гл. 1)

Господ насред Сиона – појава Месијанског царства (гл. 3).

5.Књига Светог пророка Агеја – Личност, живот и рад пророка Агеај. Повод писања, садржина и одлика књиге.

Пророчанство о слави другог Храма и Цркве у дане Месије (гл. 2).

6.Књига Светог пророка Захарије – Личност, живот и рад пророка Захарије. Књига, одлике, особине, виђења и преглед садржине.

Виђења пророка Захарије (гл. 1-6)
Праобрази и пророчанства о Месији (3, 1-10); 6, 8-15; 9, 9-11, 10-17; 13, 7; 14, 4 и 14, 8)

 7.Књига Светог пророка Малахије – Личност, живот и рад пророка Малахије. Књига, особине и   садржај.

О Претечи и Месији (гл. 3).
О пророку Илији (гл. 4).
Богослужбена употреба књига малих пророка.
Христос – испуњење Закона и Пророка
Месија и Израиљ – Христос и Црква (старозаветна заједница – припрема новозаветне)
Бог Израиљов и Његова имена
Текстуална критика Светог писма Старог завета (рад књижевника, талмудиста и масорета).
Неканонске, апокрифне и изгубљене књиге везане за Свето писмо Старог завета

 Уџбеник: 

Корисна литература: