Home / Предмети / Организација Цркве са администрацијом

 

 

O ПРЕДМЕТУ

            Црквена администрација као посебан предмет уведена је у наставни план за богословије СПЦ 1928. године, пошто се осетила потреба да се будући свештеници подробно упознају са административним дужностима који их очекују на парохији. Ове дужности се састоје у прецизном и уредном вођењу парохијске канцеларије и обављању свих административних радњи које су везане за живот једне парохије. Реформом црквене просвете из 2006. године, предмет је добио је назив Организација Цркве са администрацијом, чиме му је и област изучавања проширена. Циљ изучавања овог предмета се, дакле, састоји у томе да се ученици упознају са административним устројством наше Помесне цркве и са својим будућим положајем као парохијских свештеника у том административном систему, те са обавезама и дужностима који тај положај подразумева.

 

Место у наставном плану: V разред, 2 часа седмично

Предметни наставник: Благоје Рајковић, професор

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ

Прописан од стране СА Синода СПЦ

 

Прво полугодиште

 1. Увод. О парохијској администрацији уопште и њеној важности. Црквена општина, парохија и парохијска канцеларија.
 2. Административни послови које свештеник врши по службеној дужности. а) црквене матице или протоколи: протокол рођених и крштених.
 3. О предбрачном испиту. Записник. Протокол брачно испитаних. Протокол венчаних.
 4. Протокол умрлих.
 5. Домовни протокол (анаграф)
 6. О заједничкој употреби црквених протокола (матица)
 7. Књига наредаба и расписа виших црквених власти. Регистар начелних одлука и објашњења.
 8. Књига примедаба архијерејског намесника. Летопис цркве. Црквена библиотека
 9. Административни послови које обавља свештеник на захтев својих парохијана. О молби. Таксирање и завођење молбе. Жалбе.
 10. Деловодни протокол. Извод из књиге рођених и крштених.
 11. Извод из књиге венчаних.
 12. Извод из књиге умрлих.
 13. Уверења (разна).
 14. Дозвола за предбрачни испит. Извештај о извршеном предбрачном испиту.
 15. Оглашење. Извештај о извршеним оглашењима. Поништење предбрачног испита. Разрешење од оглашења.
 16. Дозвола за венчање у другом месту. Разрешење од сродства.
 17. Благослов за венчање у недозвољено време. Благослов за венчање са иноверним (склапање мешовитог брака).
 18. Благослов за прелаз у православну веру. Поступак у бракоразводним споровима.
 19. Благослов за опело самоубице.
 20. Молба страних држављана за венчање у нашој цркви. Усвојење или усиновљење.

Друго полугодиште

 1. Службена преписка са црквеним органима. Експедициона или доставна књига.
 2. Преписка са парохијским свештеницима. а) преписка са својим архијерејским намесником. б) преписка са епархијским црквеним судом. в) преписка са Патријаршијским управним одбором
 3. Преписка са епархијским архијерејем. а) преписка са великим црквеним судом б) преписка са Светим архијерејским синодом. в) преписка са Светим архијерејским сабором
 4. Имовинско-рачунско пословање рачунске црквене општине
 5. Црквена општина
 6. Црквеноопштински црквени одбор
 7. Административно и финансијско пословање црквене општине.
 8. Књига инвентара српске православне цркве (манастира). (2 часа)
 9. О буџету. (4 часа)
 10. Рачуноводна и благајничка служба. (2 часа)
 11. Књига депозита или депозитни дневник примања и издавања.
 12. Уговори и набавке.
 13. Издавање под закуп. О управи црквеним добрима.

 

Напомена: У сваком полугодишту из предмета Организације Цркве са администрацијом су превиђена по два часа тако да је укупан број шездесет часова. По десет часова је предвиђено за обавезно цртање и попуњавање свих матица и формулара. За уџбеник користити црквену парохијску администрацију  протојереја Живана М. Маринковића, друго прерађено и допуњено издање, Београд, 1960. године са обавезним освртом на Устав СПЦ и његове евентуалне промене. Професор се може користити савременим техничким помагалима као што је компјутер ако за то има услове.

 

Уџбеник:

Допунски наставни материјал: