Home / Предмети / Историја религије са сектама

 

ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД

Према наставном програму прописаном од стране СА Синода СПЦ, изучавају се следеће методске јединице, које уједно представљају и испита питања за ванредне ученике:

Прво  полугодиште

(2 часа недељно)

1. Развој Историје религије као науке
2. O религији уопште; разне дефиниције религије
3. Религија као психички доживљај: религијска свест, осећање и воља; Свето у религијама (Рудолф Ото)
4. Елементи религије: догма, култ, морал, верска заједница
5. Однос религије према другим духовним активностима човека; однос религије и морала и религије и уметности
6. Однос религије и науке
7. Однос религије и магије
8. Сурогати религије; Окултна друштва Теософија и Антропософија и њихово учење
9. Западна грана Окултизма и њено учење
10. Спиритизам и његови феномени
11. 0 пореклу религије; Теистички поглед
12. Атеистичке хипотезе о пореклу религије: Политичка (Механичка), Натуралистичка, Анимистичка и њихова критика
13. 0 свеопштости (универзалности) религије
14. Приговори против свеопштости (универзалности) религије
15. Монотеизам – првобитни облик религије
16. Узроци појаве политеизма
17. Примитивни облици политеизма; Фетишизам, Тотемизам, Шаманизам

 

Друго полугодиште

(2 часа недељно)

 

1. Религија у Кини: Таоизам и Конфучионизам
2. Религија у Индији: Ведизам
3. Браманизам
4. Хиндуизам
5. Џаинизам
6. Будизам
7. Религија у Јапану: Шинтоизам
8. Ишчезле политеистике религије: Староегапатска религија
9. Асировавилонска религија
10. Религија старих Германа
11. Религија старих Индијанаца
12. Религија старих Грка
13. Религија старих Римљана

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

Према наставном програму прописаном од стране СА Синода СПЦ, изучавају се следеће методске јединице, које уједно представљају и испита питања за ванредне ученике:

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ (2 часа недељно)

1. Заратустрина религија
2. Старословенска религија
3. Савремене монотеистичке религије: Новојудејство (Јудаизам)
4. Ислам
5. Религијска слика у свету данас

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ( 2 часа недељно)

 

1. Појам религије, секте, магије, култа и окултизма
2. Појава и развој секти

Секте као стална појава у историји Цркве

–            Реформација као идејни извор савременог секташтва

–            Други извори секташтва

–            Протестантске секте изникле из Реформације

3. Методи  рада,  унутрашња  организација,  дисциплина,  начини  стицања  материјално финансијских добара секти и разлози одласка у секте
4. Баптисти
5. Адвентисти
6. Јеховини сведоци
7. Мормони
8. Разне пентикостне цркве и Методисти
9. Појам Сатане и сатанизма

Сатанистички симболи

–             Сатанистички ритуали (ритуална убиства и самоубиства)

–             Узроци занимања за сатанизам

–             Знаци увучености у сатанизам

–             Последице бављења сатанизмом

10. Ордо темпли оријентис (ОТО) и друге сатанистичке секте

–            Алистер Кроули оснивач ОТО-а

–            Књига закона и учење ОТО-а
–            Однос сатанизма према Хришћанству

–            Однос сатанизма према другим религијама
–            Однос сатанизма према друштву

–            Однос сатанизма према држави и њеним институцијама

–            Однос сатанизма према породици

 

11. Псевдохиндуистичке секте

–             Развој хиндуизма и стварање политеизма у Индији

–             Комерцијализација хиндуизма – натанак псевдохиндуистичких секти

–             Харе Кришна и Сатиа Саи Баба

12. Јога и Медитација

–            Технике богообраћања у хиндуизму и псевдохиндуистичким сектама

–            Јога – суштина и елементи

–            Јантре и мандале

–            Медитација – будистичка и трансцедентална

–            Последице медитације

13. Далекоисточне секте

–             Порекло, настанак и развој

–             АУМ Шинрикјо и Унификациона црква

14. Духовна и психичка оштећења уочена по изласку из секти и духовно – психотерапеутски приступ лечењу секташа и њихових жртава

 

Литература:

ПРОТОЈЕРЕЈ ДР ЛАЗАР МИЛИН,НАУЧНО ОПРАВДАЊЕ РЕЛИГИЈЕ КЊИГА 1: АПОЛОГЕТИКА, БЕОГРАД 1984. 

ПРОТОЈЕРЕЈ ДР ЛАЗАР МИЛИН, НАУЧНО ОПРАВДАЊЕ РЕЛИГИЈЕ КЊИГА 2: ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ, БЕОГРАД 1977.

ПРОТОЂАКОН ДР ПРОТИЋ ДРАГАН, РЕЛИГИЈА СТАРИХ СЛОВЕНА, ТЕОЛОШКИ ПОГЛЕДИ СВ. 1- 4, ЗА 1995. ГОДИНУ

ЛУКОВИЋ ЗОРАН, ВЕРСКЕ СЕКТЕ ПРИРУЧНИК ЗА САМООДБРАНУ, БЕОГРАД 2000.

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЖИВИХ РЕЛИГИЈА, НОЛИТ, БЕОГРАД 1990.