Home / Наставно особље / др Здравко Кривокапић

 

 

Родио се 2. септембра 1958. год. у Никшићу. Основну и средњу школу је завршио у родном граду, а Машински факултет у Подгорици. Магистарски рад је од­бранио 1989. у Београду, а докторску ди­сертацију 1993. у Подгорици.

На наставну дужност ступио је 1998. као предавач информатике на Машинском факул­тету, Факултету за поморство и Факултету за про­изводњу и менаџмент у Требињу.

Исти предмет по одлуци СА Синода од 1. септембра 1999.год. предаје у Богословији Св. Петра Цетињског.

До сада је  у разним часописима објавио ви­ше од 60 стручних и научних радова, као и две књи­ге: Основи информатике, 1993. и Увод у информатику, 1995. године.

 

Предмети:

  • Информатика (I и II разред)