Home / Наставно особље / др Васиљ Јововић

 

 

            Рођен је 20. септембра 1970. године у Никшићу. Основну и средњу школу завршио је у мјесту рођења. Филозофски факултет у Никшићу, Одсјек историја – географија завршио је школске 1999/2000. године са средњом оцјеном 9,7. Дипломски рад из националне историје средњег вијека, Стефан Душан и грађански ратови у Византији 1341–1355, одбранио је са оцјеном 10. Током студирања обављао је дужност студента продекана. Магистрирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 9. марта 2011. на тему Балшићи и Котор, под менторством проф. др Ненада Лемајића, а докторску дисертацију (тема: Средњовјековне историјске теме у периодици на простору Црне Горе 1835–1941, под менторством проф. др Снежане Божанић, одбранио је на истом факултету 23. јуна 2016.

            Радио је као приправник у Историјском институту Црне Горе и као професор историје и географије у средњој школи. Стручни испит је положио 24. априла 2004. са просјечном оцјеном 5. Од школске 2002/2003. године ангажован је на Филозофском факултету у Никшићу, прво хонорарно, а од 5. октобра 2006. до 28. августа 2017. као асистент сарадник са пуним радним временом, на предметима из историје Старог и Средњег вијека.

         Од 1. јуна 2006. до 1. октобра 2011. хонорарно је обављао послове библиотекара – управника Библиотеке Филозофског факултета. Положио је стручни библиотекарски испит. Завршио је „Љетњу школу палеографије, дипломатике и архивистике – латинска палеографија“ у Котору 2001. године.

           Организатор је више теренских научних екскурзија за студенте Филозофског факултета у Никшићу. Учествовао је на више међународних на-учних скупова, округлих столова, конференција, симпозијума, промоција, академија, семинара, радио и ТВ емисија. Уредник је едиције зборника У спомен и славу Светог Јована Владимира (2016–2019), као и зборника радова са неколико међународних научних скупова организованих од стране Митрополије црногорско-приморске.

            Од септембра 2017. године, по одлуци СА Синода СПЦ, ради у Цетињској богословији као хонорарни наставник.

 

Предмети:

  • Општа историја (Ι и II разред)